Onterecht onbekend: neurofeedback

Neurofeedback training is nog vrij onbekend en dat terwijl de resultaten er niet om liegen. Hoewel de vergoeding voor neurofeedback tussen zorgverzekeraars onderling verschilt, krijgt de training elk jaar meer draagvlak. Hoog tijd om neurofeedback uit te leggen, want als u een aanvullende verzekering heeft wordt het in de meeste gevallen vergoed. Wij vroegen de Breinkliniek, specialist in neurofeedback, om neurofeedback training toe te lichten.

Hoe neurofeedback werkt

Neurofeedback kan gezien worden als fysiotherapie voor het brein. Het brein produceert hersengolven, die een afgeleide zijn van de communicatie in het brein. Deze hersengolven moeten binnen bepaalde normwaarden vallen. Doen ze dat niet, dan kunnen daar psychische maar ook lichamelijke klachten uit voortkomen.

 

Na een intake wordt er een scan van het brein gemaakt om te achterhalen welke specifieke gebieden uit balans zijn. Wanneer dat is vastgesteld gaat de training verder via operante conditionering (straffen en belonen) om de hersengolven binnen de gewenste waardes te trainen. Van tevoren wordt een EEG-kapje met sensoren op het hoofd geplaatst. Deze sensoren registreren de hersengolven. Tijdens de training wordt een film getoond. Op het moment dat de hersengolven niet binnen de normwaardes functioneren stopt de film automatisch (een straf voor de hersenen). De film vervolgt pas als de hersenactiviteit weer binnen de normwaardes zit (een beloning voor de hersenen). Deze methode wordt door veel mensen als prettig ervaren en heeft een effectief en blijvend resultaat.

Wanneer neurofeedback ingezet kan worden
Neurofeedback training wordt succesvol toegepast bij bijvoorbeeld ADHD, ADD en depressies. Ook kan het ingezet worden om stress gerelateerde klachten aan te pakken, bijvoorbeeld in het geval van een burn-out, hersenletsel of bij traumaverwerking. Daarnaast is de methode effectief bij verbetering van (leer)prestaties. Zo helpt het mensen met dyslexie of concentratieproblemen, waaronder ook kinderen.

Neurofeedback pakt de oorzaken aan in plaats van het bestrijden van de symptomen. Er worden geen medicijnen gebruikt en er wordt niks in het lichaam ingebracht. Het behaalde resultaat met de training is blijvend. Zelfs na de behandelingen blijven de hersenen zich aanpassen en uitbalanceren.

Wanneer wordt neurofeedback vergoed?

Er is veel verschil tussen zorgverzekeraars onderling wat betreft de vergoeding van neurofeedback. Over het algemeen wordt neurofeedback alleen vergoed vanuit een aanvullende verzekering. Meestal dient u een verwijzing van uw huisarts of psycholoog te hebben. Echter, het kan ook zijn dat neurofeedback bij uw verzekeraar onder ‘alternatieve zorg’ valt en een verwijzing niet noodzakelijk is. Let in dat geval op, dat uw neurofeedback therapeut voldoet aan de voorwaarden die worden gesteld conform de ‘Lijst Alternatieve zorgaanbieders’.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *